Reklamační formulář

Nahrajte fotku s maximální velikosti 1,5mb
Souhlasím s podmínkami
(V případě, že nebude zjištěna porucha, uhradí zákazník náklady spojené s vysláním technika.)